` Privačios fortepijono pamokos – Išmokti visai nesunku

Apie mane

Aš Danielė Jurkšaitė 1993 m. su pagyrimu baigiau M.K.Čiurlionio menų mokyklą, 1998 m. LMTA įgijau iš karto dviejų specialybių – instrumentinės ir vokalinės muzikos fakulteto muzikologijos krypties chorinio dirigavimo specialybės bei fortepijono ir muzikologijos fakulteto menų krypties vargonų specialybės bakalauro kvalifikacinius laipsnius. Tais pačiais metais man buvo suteikta ir fortepijono dėstytojo specializacija, o  2000 m. įgijau menų krypties Vargonų Magistro kvalifikacinį laipsnį.

Nuo 1998 metų dirbu Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje koncertmeistere, o nuo 2001 metų – fortepijono mokytoja. Kaip pianistė ir vargonininkė (solo bei ansambliuose) koncertuoju Lietuvoje, bendradarbiauju  su žymiais Lietuvos muzikais-atlikėjais, dalyvauju įvairiuose meistriškumo kursuose.

Savo fortepijono pedagogės kvalifikaciją nuolat tobulinu seminaruose, fortepijono meistriškumo pamokose bei kursuose, rengiu klasės vakarus, organizuoju įvairius edukacinius projektus bei dalyvauju juose. Mano mokiniai aktyviai koncertuoja, yra įvairių Respublikinių konkursų laureatai.

Turiu nemažą pedagoginio darbo patirtį.Ypatingą dėmesį skiriu mokytojo-mokinio bendravimo psichologijai bei savo kaip fortepijono pedagogės nuolatiniam kvalifikacijos tobulinimui.

Esu įsitikinusi, jog gero pedagoginio rezultato pagrindas – tai puiki atmosfera klasėje, profesionalus ilgalaikio individualaus darbo plano sudarymas, mokinio individualybės matymas, jo talento atskleidimas bei ugdymas.

Privačiose fortepijono pamokose mielai dalinsiuosi savo muzikine patirtimi, mokysiu skambinti fortepijonu ir skatinsiu patirti muzikavimo džiaugsmą visiems, nepriklausomai nuo amžiaus bei muzikinio išsilavinimo. Manau, pradėti muzikuoti niekada nevėlu!